IskolapszichológusKedves Szülők, Diákok!

Keul Andrea vagyok, az iskola pszichológusa.
Szegeden, tanácsadás és iskolapszichológia mesterszakon szereztem pszichológusi végzettségemet, utána az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen tanácsadó szakpszichológus képzését szereztem. Az „Álmosban” 2012 óta dolgozom. Jelenlétemmel az iskola oktató-nevelő munkáját szeretném segíteni, illetve a diákokat támogatni abban, hogy a képesek legyenek belső lehetőségeiket optimálisan kihasználni.
Mire való az iskolapszichológia?

Az iskolapszichológia célja az iskolában tanuló diákok és az ott dolgozó pedagógusok mindennapjainak megkönnyítése, a felmerülő egyéni vagy csoportos nehézségek szakszerű megoldása, segítő beavatkozás. Az egyének és a csoportok (pl. osztályközösségek) életében időről időre felmerülnek kisebb-nagyobb elakadások, konfliktusok. Az iskolapszichológus feladata, hogy az intézmény, a diákok és pedagógusok nehézségeinek, konfliktusainak, problémáinak megoldását elősegítse.
Az iskolapszichológus segíti a pozitív iskolai légkör fenntartását, a nevelési-oktatási intézetben folyó pedagógiai munka hatékonyságát, egyfajta "híd" szerepet tölt be: tevékenysége a gyermek - szülő - pedagógus hármasával való szoros együttműködésben valósul meg.Hogyan dolgozik az iskolapszichológus?

E célok elérése érdekében egyéni és csoportos felmérésekre, ismeretterjesztő tevékenységre kerülhet sor, lehetőség van egyéni és csoportos tanácsadásra pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mint iskolapszichológusnak, kompetenciámba tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás, elsődleges feladatom az egészséges személyiség optimális fejlődésének segítése prevenciós módszerekkel.Fontos tudnivalók

Az iskolapszichológust (ahogy az összes segítő szakembert) köti a titoktartási kötelezettség, a vele való találkozás pedig önkéntes. A találkozások száma egyéni konzultációk esetében teljes mértékben a problémától függ, lehet akár egy alkalom is, lehet 4-5 vagy ennél több találkozás is.Amennyiben kérdésük, kérésük merül fel, kérem, keressenek!
A tanév során hétfőn és csütörtökön vagyok elérhető az iskolában.
Minden esetben arra törekszem, hogy megtaláljuk a mindenkinek megfelelő időpontot!Előzetes időpont-egyeztetés személyesen vagy telefonon a 0630/4451462 es számon, illetve a sulipszicho@gmail.com címen lehetséges, a tanulók természetesen bejelentés nélkül is felkereshetnek.