Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola


alapdokumentumaink:
Szakmai alapdokumentum
Szervezeti és működési szabályzat
Pedagógiai program
Házirend
Az iskola adatai:

Az intézmény neve:
Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola
Székhelye: 1144 Budapest Álmos vezér tér 9.
Telephelye: 1144 Budapest Kántorné sétány 7.
Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor utca 32.
Igazgató: Dr. Puszter Bernadett


Köznevelési és egyéb alapfeladata:

nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás, nappali rendszerű gimnáziumi nevelés-oktatás, a gimnáziumi esti munkarend szerinti felnőttoktatása kifutó rendszerben a 2013/14-es tanév végén megszűnik. Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása az általános iskolában és a gimnáziumban (mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők).Az iskola múltja, jelene, arculata

Rákosfalvának 1872 óta van iskolája. Ez az iskola kezdetben népiskola volt, 1897-ben költözött az Álmos vezér téri épületbe Rákosfalvai Elemi Népiskola elnevezéssel. 1927-től polgári iskolai osztályokat is indítottak itt. 1948-ban a népiskola és a polgári iskola mint általános iskola közös vezetés alá került. 1973-ban a lakótelep felépülése szükségessé tette a bővítést, egy új épülettel egészült ki az iskola. Az 1989 óta működő Kós Károly Gimnázium jogutódja az 1957-ben alakult Dolgozók Gimnáziumának. A gimnázium eredetileg az Szent István, majd a Teleki Blanka Gimnázium épületében működött. 1989-ben költözött a 1144 Bp. Kántorné sétány 7.sz. épületbe, majd 1996-ban az Álmos vezér térre, helyet cserélve az Álmos Vezér Általános Iskola alsó tagozatával. 1998. szeptember 1-je óta az intézmény összetett iskola jogutódja a megszüntetett Álmos Vezér Általános Iskolának és Kós Károly Gimnáziumnak. Új neve Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola. Az 1998/99-es tanévtől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolánkba járó gyerekek az újonnan kialakított iskolaszerkezetben az érettségiig eljussanak. Intézményünkben 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Az iskola mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi évfolyamokon évente 2-2 osztályt indít. Közös a tantestület, a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program, a házirend. A három épület szerencsés megoldást kínál a különböző korosztályok elhelyezésére. A Kántorné sétányi épületünk ideális feltételeket biztosít az alsó tagozat osztályai számára. Nagy zöld udvar, sportpálya, szép környezet. Az Álmos vezér tér 9. szám alatti régi épületben a gimnáziumi osztályok, az új épületben a felső tagozat található.

Csoportbontást alkalmazunk:
Emelt szintű oktatást végzünk:


Az általános iskolába jelentkezők az angol és a német nyelv között választhatnak. Az első, a 2. és a 3. osztályban heti 1 órában, 4. osztályban heti 3 órában tanítjuk az idegen nyelveket. Informatikát a tanulók az 1. évfolyamtól kezdve tanulhatnak heti 1 órában.

Megmérettetésül szolgálnak a különböző versenyek, tantárgyi mérések, ahol- évek óta - az összesített eredmények alapján jól szerepelnek tanítványaink.

Sportfoglalkozási lehetőségeink délután: futball, kosárlabda, kézilabda, röplabda, úszás, korcsolyázás, művészi torna, karate.

Az erdei iskolának évek óta hagyománya van iskolánkban mind az alsó mind a felső tagozaton.

A gimnáziumban az angolt, a spanyolt és a németet tanítjuk idegen nyelvként.
Az általános tantervű osztályban az első idegen nyelvet (angol vagy német) a 9-12. évfolyamon heti 4 órában tanítjuk, a második idegen nyelvet (spanyol, angol, német) 9-12. évfolyamon heti 3 órában. A 9-10. évfolyamon az "A" osztályban tanulóink heti 2 órában tanulnak informatikát, a 11. évfolyamon heti 3 órában, a 12. évfolyamon heti 1 órában. Az általános tantervű osztályban választható a természettudományos orientáció:
földrajzból, fizikából, kémiából, biológiából van lehetőség plusz órákra.
Az emelt szintű idegen nyelvi osztályban az első idegen nyelvet (angol) a 9-12. évfolyamon heti 5 órában haladó szintről indulva tanítjuk emelt szinten (tagozat), a második idegen nyelvet a spanyolt kezdő szintről indulva emelt óraszámban (heti 5 óra), a német nyelvet szintén kezdő szintről indulva heti 5 órában tanítjuk.
Az emelt szintű nyelvi osztályban lehetőség van humán orientáció választására is, amely magyar irodalomból, történelemből és médiaismeretből jelent többlet órát.

A gimnázium a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára készít fel, mely a mindenkor érvényes érettségi vizsgaszabályzat szerint zajlik. A gimnáziumban tanulóink a kötelező érettségi tantárgyak mellett a következő tárgyakból jelentkeznek érettségi vizsgára: második idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, médiaismeret, testnevelés.
Az iskolai DÖK javaslatai és véleménye alapján a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a második idegen nyelvből, informatikából és földrajzból biztosítjuk az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülést, középszinten pedig (a kötelezőkön kívül) rajz és vizuális kultúrából, a második idegen nyelvből, informatikából és földrajzból (de igény szerint bármely egyéb tantárgyból is). Az emelt szintű érettségire való felkészítésre az órakeret a 11. és 12. évfolyamon biztosít óraszámot.

A nevelőtestület küldetésnyilatkozata

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.
Ennek érdekében:

A diákok ismerjék meg előre a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük.

Célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése.

Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Ennek érdekében:

Tantestületünk pedagógiai hite szerint iskolánk lényege, hogy emberközpontú, gyermekközpontú intézmény, az ismeretek és értékek továbbadásának színhelye. Ezért tevékenységünk középpontjában "az emberközpontú" nevelés áll. Ennek érdekében határoztuk meg alapvető céljainkat, feladatainkat és az ezekhez megfelelő módszereket.

Intézményünk kiemelten fontos céljának tekinti a személyiségfejlődéshez és az ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. Előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív technikákat. Segítjük a személyiségfejlesztés szempontjából az alsó tagozat, a felső tagozat és a gimnázium közötti törésmentes átmenet megvalósulását.