Általános iskola 5.-8. évfolyam


Iskolánkban (és az előd intézményekben) 1872-óta folyik a 10-14 évesek oktatása és nevelése.
Csoportbontást a köznevelési törvény, illetve a fenntartó finanszírozása alapján alkalmazunk 5. évfolyamtól felső tagozaton:
matematika, angol nyelv, magyar nyelvtan, technika, informatika, 7. évfolyamtól biológia órákon osztálybontásban.
4. évfolyam végén mérést végzünk matematikából és angol nyelvből, mely alapján az osztályon belüli csoportbontás képességek szerint történik.
A NAT preferálta művészeti neveléshez 5.-6. évfolyamon az "a" osztályokban rajz és vizuális kultúra és ének-zene tantárgyaknál is csoportbontást biztosítunk.
Több új tárgy jelenik meg a felső tagozaton, ill. jobban elmélyülnek a tanulók egy-egy tantárgy által adott tudáskörben. Elmondható, hogy a felső tagozaton nagyobb önállóságot és felelősséget várnunk el a tanulóinktól. Sokkal nagyobb hangsúly fektetünk a projektmunkákra is, amelyeken keresztül megtanulhatják saját idejük beosztását, a határidőket és a hatékony együttműködést.
Megmérettetésül szolgálnak a különböző versenyek, tantárgyi mérések, ahol- évek óta az összesített eredmények alapján jól szerepelnek tanítványaink.