Bemutatkozás

 

„Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerhez és a legjobb körülményekhez, ami iskolában az ismeretszerzés és az emberré válás folyamatában segíti.”

(Kodály Zoltán)

 

Intézményünk Zugló egyetlen összetett iskolája 8 évfolyamos általános iskolával és 4 évfolyamos gimnáziummal. Tanulóink első osztálytól akár az érettségiig is eljuthatnak, miközben mentesülnek az iskolaváltás terhétől.

Célunk a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni a ránk bízott gyermekekből. Az Álmosban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

Oktató-nevelő munkánk során kiemelten fontosnak tartjuk tanulóink személyiségfejlesztését, a tehetséggondozást, az esélyegyenlőségre törekvést, a felzárkóztatást. Munkánkat logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus segíti. Minőségbiztosítási rendszert működtetünk. Rendszeresen mérjük partnereink elvárásait és elégedettségét. Az eredményeket figyelembe vesszük a mindennapi munka tervezése során.

Iskolánk egyik sajátossága, hogy alsó tagozatunk külön épületben kapott helyet. Itt ideális körülmények között tanulhatnak kisdiákjaink. Az épület csendes, nyugodt, zöldövezeti környezetben található, hatalmas udvarral. Minden tanteremhez külön mosdóhelyiség tartozik. A tantermek világosak, és mindegyik közvetlen udvari kijárattal rendelkezik.

Tanítóink az aktuális követelményekhez igazodva, a gyermekek számára legmegfelelőbb tankönyvekből tanítanak. Minden osztályunkban a hagyományos szótagoló módszerrel tanítjuk az olvasást, ami elősegíti a helyesírás jobb elsajátítását, és megalapozza a nyelvtantanulást. Valamennyi osztályban biztosítjuk az idegennyelv és az informatika tanulást. Mindkét tárgyat, valamint a technikát és a rajzot is csoportbontásban oktatjuk. Ebben a tanévben – sikeres pályázatunknak köszönhetően – részt veszünk az „Iskolagyümölcs programban”, aminek keretében alsó tagozatos tanulóink hetente háromszor friss gyümölcsöt kapnak.

Rendszeresen veszünk részt különféle tanulmányi versenyeken, ahonnan már számos díjat hoztunk el. Szakköri keretben vehetnek részt a gyerekek informatikai képzésen. Valamennyi számítógépünk rendelkezik internet-hozzáféréssel. Lehetőség van hitoktatásra. Többféle szabadidős tevékenység közül választhatnak tanulóink: játékos torna, foci, akrobatikus rock and roll, karate, korcsolya, énekkar, gitár-tanulás. Mindezek mellett régi hagyományokkal is büszkélkedhetünk. Tanulóink –szülői segítséggel- papírt gyűjtenek. Ősszel hagyományosan megrendezésre vkerül az Őszi családi nap. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik az Adventi-készülődés, illetve a templomi hangverseny. A Farsangot Álmos-nap, valamint Álmos Olimpia követi.

A délelőtti munkához szorosan kapcsolódik a délutáni napközi. Minden osztályunk önálló napközis csoporttal rendelkezik, ahol a gyerekek hasznosan tölthetik szabadidejüket, változatos kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, illetve különféle tanulási technikákat sajátíthatnak el. Itt nyílik lehetőség a házi feladatok megírására, a gyakorlásra. Jól működik a havonta megrendezésre kerülő „Vidám Napközis Délután”, ahol a gyerekek szabadon választhatnak, hogy melyik csoportban töltik a szabadidejüket.

Az alsó tagozaton megkezdett munka szerves folytatása valósul meg felső tagozaton.

Felső tagozatunk is csendes, zöldövezeti környezetben található. Itt emelt óraszámban tanulhatnak a gyerekek matematikát és idegen nyelvet. Mindkét tárgyat, valamint a számítástechnikát is csoportbontásban tanítjuk. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a tehetséggondozásnak, illetve a felzárkóztatásnak. Rendszeresen veszünk részt és szerepelünk sikeresen a különféle tanulmányi- és sportversenyeken. Felső tagozaton is gyűjtjük az újságot. Szaktanáraink folyamatosan szerveznek témanapokat egészséges táplálkozás, egészségvédelem, közbiztonság témakörökben. Farsangunk fergeteges hangulatban telik. Az idegen nyelv jobb elsajátítása érdekében a gyerekek minden évben egy hetet anyanyelvi környezetben tölthetnek el. Az Álmos büszkélkedhet az egyedülálló soltvadkerti Gyalogtúrával, aminek keretében gyalog megyünk el a kerület soltvadkerti táborába. Nyári táborunk is kiváló hagyományokkal rendelkezik csakúgy, mint téli sítáborunk.

Gimnáziumunkban a megfelelő tanulmányi eredményt elérő nyolcadikosaink zökkenőmentesen folytathatják tanulmányaikat. Évfolyamonként az egyik osztály nyelvi, a másik osztály informatika-természettudomány orientációjú, azaz ezen tárgyakat tanulják emelt óraszámban. Az angol mellett spanyol és német nyelv tanulására van lehetőség. A matematikát, idegen nyelveket és az informatikát csoportbontásban tanulhatják diákjaink.

A gimnáziumban hagyomány a Gólyatábor, Gólyabál, a Farsang. Rendszeresek a kirándulások, délutáni sportfoglalkozások, az „Álmatlan Álmos” 24 órás sportnap.

Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a lengyelországi Raciborz 1. számú Gimnáziumával. Kölcsönös látogatásokkal próbáljuk megismerni egymást, egymás kultúráját, városát.

Iskolánk nevelőtestülete kimagasló oktató-nevelő munkájáért 2007-ben Budapest Zugló Önkormányzatától a „Zuglóért Emlékérem” kitüntetésben részesült.

Ha felkeltettük érdeklődését, szeretettel várjuk iskolánkba, az Álmosba.

 

vissza